Södra HäggvikBostadsrätt, Sollentuna

En ny och spännande stadsdel

Centralt i Sollentuna – som en förlängning av Sollentuna centrum – ska det nya Södra Häggvik växa fram. Tillsammans med andra fastighetsägare i området samt Sollentuna kommun kommer Södra Häggvik att omvandlas från ett slumrande handelsområde till en helt ny stadsdel med smarta lösningar och roliga inslag. Förbifart Stockholm, som ansluter E4:an direkt utanför projektet, beräknas invigas 2030 och kommer koppla ihop södra Häggvik med Stockholms västra och södra delar. Här uppför ALM Småa Bostad sex etapper om ca 1 800 bostäder, 400 hotellrum, restauranger, lokaler och nya kvartersgator.

Häggvik Nova & Häggvik Stella
De två första etapperna består av två bostadskvarter – Häggvik Nova & Häggvik Stella – om totalt ca 900 hyreslägenheter. Kvarteren har förvärvats av ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder. Byggnation påbörjas under 2020.

Vertigo 23, Häggvik Tower & Häggvik View
De tre höghusen om 23 våningar vardera kommer att utgöra Sollentunas nya landmärke. Husen kommer att få spektakulär utsikt över Järvafältet, Edsviken, Sollentuna och Stockholm.
http://www.almequity.se/projekt/haggvik-view/

Hotellet
Bredvid det befintliga kontorshuset planeras för ett hotell om ca 400 hotellrum. Hotellet, med restaurang i entréplan, utgör både områdets resmål och vardagsrum.
Gör gärna en intresseanmälan för att få de senaste uppdateringarna och information om bland annat planerade säljstarter och byggstarter.
Bilderna som visas nedan är tidiga visualiseringar och kommer att uppdateras då fler förutsättningar för respektive etapps planering är uppfyllda.

Projekt
Södra Häggvik
Ort
Sollentuna
Antal bostäder
1500
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Hanna Berg
hanna.berg@alm-smaa.se
070-316 41 47