SmögenbadenBostadsrätt, Sotenäs

270 graders havsutsikt på Smögen

Längst ut på klipporna på Smögenön i Bohusläns skärgård har ALM Equity byggt ett exklusivt bostadsprojekt med totalt 26 lägenheter. Den klassiska dansrestaurangen Smögenbaden totalförstördes i en brand 1998 och efter branden drev ägaren igenom en ny detaljplan för området som medgav byggnation av bostäder på tomten. ALM Equity presenterade ett förslag till byggnation och man beslöt sig för att tillsammans utveckla fastigheter. På detta sätt kom ALM Equity in i projektet helt utan planrisk. Projektet blev sedermera nominerat till Sotenäs Kommuns Arkitekturpris 2009. Fastigheten frånträddes i september 2009.

Projekt
Smögenbaden
Ort
Sotenäs
Antal bostäder
26
Arkitekt
ABAKO arkitektkontor

Kontakt

Projektledare: Louise Eklund
louise.eklund@almequity.se
070 730 69 96