Skärholmsdalen

Ett fantastiskt läge invid Sätraskogens naturreservat och SKHLM

I december 2015 beslutade Stockholms stad att påbörja arbetet med Fokus Skärholmen, vilket aktuellt projekt är en del av. Stadens avsikt är att tillföra stadsdelen minst 4 000 bostäder och förbättrade stadskvalitéer. Fokus Skärholmen har även ett särskilt uppdrag att utgöra profilprojekt för social hållbarhet.

Skärholmsdalen syftar till att utveckla del av Skärholmsvägen till en stadsgata med bebyggelse, stärka kopplingarna till Sätra och öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister. Syftet är också att utveckla parkmiljöer samt förtydliga entréer och stråk till Sätraskogens naturreservat. Den föreslagna bebyggelsen utgör en ny årsring i centrala Skärholmen och karaktäriseras av terränganpassad bebyggelse som klättrar längs berget.

ALM tilldelades en markanvisning som beräknas omfatta ca 14 000 kvm BTA ovan mark, eller ca 200 lägenheter. I projektet ges möjlighet att inrymma lokaler i bottenvåningar mot gata. Vi planerar att till största del uppföra mindre bostäder, ett utmärkt förstagångsboende för unga vuxna som ska ta steget in i bostadsmarknaden.

Projekt
Skärholmsdalen
Ort
Stockholm
Antal planerade bostäder
159
Arkitekt
BSK Arkitekter
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Projektledare: Thomas Mobacker
thomas.mobacker@alm-smaa.se
070-444 98 64