Sjöhjälten 2Bostadsrätt, Sollentuna

Kontorsfastighet i Sjöberg

Under 2006 förvärvade ALM Equity fastigheten Sjöhjälten 2 i Sollentuna i syfte att utveckla och förvalta den. När fastigheten avyttrades uppgick uthyrningsgraden till 94 procent och de totala hyresintäkterna till 4,5 Mkr. Fastigheten frånträddes i september 2007.

Projekt
Sjöhjälten 2
Ort
Sollentuna
Antal bostäder
0