Saltsjö JärlaBostadsrätt, Nacka

Framtida stad

Nacka stad är namnet på det nya, täta och blandade området som växer fram på västra Sicklaön. Här är det attraktivt att leva, vistas och verka. 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser gör det möjligt att bygga tunnelbanan till Nacka.

ALM Equity tar fram en detaljplan för fastigheten Sicklaön 361:1 i Saltsjö-Järla. Detaljplanen beräknas antas under senare delen av 2019. Fastigheten ligger centralt belägen mellan Nacka Forum och Sickla köpkvarter, endast 400 m från Järlasjön. Kommande tunnelbana till Nacka planerar en stationsentré i vårt kvarter med 11 min in till Kungsträdgården. Saltsjöbanan nås genom en kort promenad. Vi planerar att till största del uppföra mindre bostäder, ett utmärkt förstagångsboende för unga vuxna. Vi planerar även för attraktiva lokaler i ett mycket kollektivtrafiknära läge. Närheten till tunnelbanan samt Nacka kommuns vackra natur, hav och miljö ser vi som ett stort mervärde för de som i framtiden kommer bo här.

Projekt
Saltsjö Järla
Ort
Nacka
Arkitekt
BSK Arkitekter
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Projektledare: Abdallah Azam
abdallah.azam@alm-smaa.se
076-875 23 64