Kista Square Garden

Stort projekt mitt i Stockholms största IT-kluster

ALM Equity har förvärvat tomträtten Skalholt 1 i Kista, Stockholm. Byggnaden har idag en uthyrbar area om ca 41 500 kvm samt en total bruttoarea om ca 56 000 kvm. Byggnadens huvudentré angränsar till Jan Stenbecks torg och Kista Galleria. Hela byggnaden och gården är underbyggd med garage. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1985 och ritades av Ahrbom Fahlsten.

Målsättningen är att konvertera byggnaden till bostäder, hotell och service som tilltalar en målgrupp som värdesätter att bo i en stadsmiljö med närhet till arbete och varierade verksamheter. Fastigheten, som ligger intill Kista Galleria, inrymmer idag kontor men ALM Equity avser konvertera fastighetens användning till bostäder och hotell samt centrumändamål såsom restauranger och kontor i entréplan. Detaljplanearbetet bedrivs i nära samarbete med Stockholms stad och planen ute på samråd under hösten 2016 och väntas vinna laga kraft under 2018.

Kista omnämns idag som Stockholms IT- kluster med alla stora IT bolag på plats och området genomgår en stor förändring där kontor uppblandas med bostäder och service. Tack vare Kistas goda kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg, flygbussar och motorvägarna E4:an och E18 har området enorm potential.

Projekt
Kista Square Garden
Ort
Stockholm
Antal bostäder
1001