HögantorpBostadsrätt, Äganderätt, Södertälje

Sydvästläge mot Mälaren

Via SMF har ALM Equity förvärvat Högantorp Gård med sydvästläge mot Mälaren i Salem/Södertälje. Miljön vid Högantorp och dess gamla corps-de-logi utgörs av vackert kulturlandskap. Den kvarvarande bebyggelsen är från 1800-talet och är ett av få säterier i Stockholmregionen. Högantorp består huvudsakligen av skogsmark av god kvalitet - skogen omsluter Salems golfklubb och ligger längs med stranden mot Mälaren. Målet är att utveckla och exploatera delar av fastigheten genom detaljplaneläggning.

Projekt
Högantorp
Ort
Södertälje
Antal bostäder
350
Arkitekt
ALMA arkitekter
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Projektledare: Thomas Mobacker
thomas.mobacker@alm-smaa.se
070-444 98 64