Hesselby Slott Long StayBostadsrätt, Stockholm

Hotell vid Hesselby slott

ALM Equity (50%) har tecknat avtal med Hesselby slott angående gemensamt ägande och utveckling av hotellbyggrätter vid Hesselby slott i Stockholm. Fastigheten innehåller en byggrätt motsvarande ca 4 500 kvm LOA och är i dag delvis bebyggd med 26 hotellrum och en bastuanläggning som kommer att rivas och ersättas med 130 moderna hotellenheter som kan användas både för short- och longstay.

Fastigheten är i dag en del av Hesselby Slott, med goda kommunikationer in till centrala Stockholm. På platsen finns idag faciliteter med konferenslokaler, restaurang- och hotellverksamhet.

Målsättningen med utvecklingen av fastigheten är att komplettera Slottets hotellrum med hotellägenher som når nya kundgrupper, passar in med befintlig verksamhet samt möjliggör ett effektivt nyttjande av befintliga faciliteter på Slottet. Ambitionen är att nivån på verksamheten skall kunna ändras och anpassas efter efterfrågan och att Slottet kan erbjuda tjänster och service som exempelvis spa och restaurang som kan vara kommersiellt gångbara året runt. Vakanta hotellägenheter kan hyras ut till Slottets konferensgäster då de inte nyttjas på annat sätt.

Projekt
Hesselby Slott Long Stay
Ort
Stockholm
Antal planerade bostäder
142

Kontakt

Projektledare: Billy Forsell
billy.forsell@alm-smaa.se
070-928 81 41