EktorpBostadsrätt, Österåker

Planområde i närhet till natur och skärgård

ALM Equity har via Svensk Markförvaltning AB (SMF) förvärvat fastigheterna Ektorp 2.1 mfl i Skärgårdsstad i Österåkers kommun. Området ligger cirka 35 km nordöst om Stockholm city med närhet till natur och skärgård.

Planområdet karaktäriseras av två tydliga landskapstyper; det öppna kulturlandskapet som återfinns kring Ektorps gård i planområdets södra och mellersta del samt de kuperade bergshöjder med inslag av träd och hällar som främst återfinns i planområdets norra del.

Detaljplanearbetet kommer att bedrivas i två etapper. Etapp 1 har påbörjats och omfattar 28 tomter. Etapp 2 beräknas omfatta omkring 250-350 tomter.

Projekt
Ektorp
Ort
Österåker
Antal planerade bostäder
400
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Projektledare: Thomas Mobacker
thomas.mobacker@alm-smaa.se
070-444 98 64