Autopunkten 1Bostadsrätt, Stockholm

Kommunikationsnära boende i populära Enskede

Autopunkten 1 ligger i den västra delen av Kristinedals utvecklingsområde och här planerar vi för yteffektiva mindre lägenheter. Lägenheterna planeras upplåtas som bostadsrätt. Området planeras omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och hotell. Viss befintlig verksamhet kommer finnas kvar i området.

Området kommer bli en levande knutpunkt i Enskede med restauranger och butiker. Autopunkten 1 ligger med närhet till tunnelbanan och vackra rekreationsområden vid Skogskyrkogården.


Kristinedal i Gamla Enskede är ett mindre industriområde från 70-talet som angränsar till äldre villabebyggelse, med inslag av fåtal flerbostadshus, från 30-40 talet. Området ligger mellan Skogskyrkogården, med vackra parker och stråk, och Nynäsvägen. Tunnelbanan ligger i direkt anslutning till området, men även med cykel är det lätt att ta sig till centrala Stockholm. På gångavstånd ligger Globen city med butiker, arbetsplatser och arenor. Trafikleden av- och påfart ligger nära och gör det enkelt att ta sig med bil till och från området.

Projekt
Autopunkten 1
Ort
Stockholm
Gör en intresseanmälan