Archimedes CHyresrätt, Stockholm

Yteffektiva bostäder mitt i områdets hjärta

Mellan Bromma Blocks och Bällstaviken i Bromma ligger Archimedes.
Idag består området där Archimedes C ska byggas av en lagerbyggnad som ska rivas. På fastigheten finns idag tre befintliga byggnader om totalt 18 200 kvm kontor och lager, där det mesta bevaras och byggs om. Totalt, inklusive flera nya byggnader, byggs cirka 1 000 bostäder, lokaler och en förskola, fördelat på sju etapper.
I kvarteret möter flera tidsepoker varandra i en kombination av klassisk arkitektur, industrialism och modernism. I områdets mitt skapas en barnvänlig park och ett torgstråk med promenadmöjlighet genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken.
Med kommande gångbro över Bällstaån nås Sundbyberg centrum med fem minuters promenad eller tre minuter med tvärbanan. Bromma flygplats finns på 10 minuters promenadavstånd. I Sundbyberg Centrum finns både tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg samt service. Mer service finns i närliggande Bromma Blocks.
Målet med området är att omvandla befintliga industri- och verksamhetsområden till en levande stadsdel med en tät, attraktiv och promenadvänlig boendemiljö.

Archimedes C ligger i kärnan av Archimedesområdet med fasader mot de båda kvarterets innergårdar och med utblick mot samtliga övriga byggnader i området en blandad arkitektur. Huset har ett L-format fotavtryck och huserar cirka 135 lägenheter, där majoriteten 1-2 rum och kök
Alla lägenheter kommer ha balkong eller uteplats och tillgång till garage. I bottenvåningen kommer det finnas lokaler med närservice.
Fastigheten kommer uppnå kraven för miljöbyggnad silver och kommer få digitala lås, bil- och cykelpool, paketrum och annan kringservice.

Se våra kommande bostadsrättsprojekt i området på länkarna nedan
https://www.almbostad.se/projekt/archimedes-rise/
https://www.almbostad.se/projekt/slottet/

Archimedes C är en del av ALM Småa Bostads utvecklingsområde där totalt sju bostadshus ska uppföras. Projektet har förvärvats av Svenska Nyttobostäder som också kommer förvalta bostäderna

Projekt
Archimedes C
Ort
Stockholm
Antal bostäder
135
Storlek
1 - 2 rum