ALM EQUITY-KONCERNENS ÅRSREDOVISNING 2020

ALM Equity-koncernens årsredovisning 2020 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.almequity.se.

I år har vi valt bort den tryckta upplagan av årsredovisningen med hänsyn till vår ambition att agera hållbart i alla led.