PROJEKT I UPPLANDS VÄSBY

ALM Equity har tecknat avtal om att bygga bostäder i centrala Upplands Väsby.  Avtalet omfattar 5 000 kvm BTA och är en del av stadsutvecklingsområdet Fyrklövern. Framtagande av ny detaljplan för fastigheten pågår och planen beräknas vinna laga kraft till sommaren 2016. Fastigheten ligger längs Dragonvägen och har ett attraktivt läge i direkt anslutning till Väsby centrum samt närhet till pendeltågsstationen och E4:an.

Upplands Väsby kommun driver ett stort stadsutvecklingsarbete där ambitionen är att gå från förort till modern småstad. Området Fyrklövern, där fastigheten ligger, är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

”Upplands Väsbys centrum genomgår en stor positiv utveckling och vi är glada över att få bidra med attraktiva bostäder i området” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.