INFLYTT I LINBANAN 1

Idag är det dags för inflytt i ALM Equitys projekt Linbanan 1 i Enköping.

På ett utmärkt läge, nära Enköpings resecentrum har vi uppfört ett lamellhus med 54 lägenheter i varierade storlek. Välplanerade bostäder med väl tilltagna balkonger eller uteplatser. Vi uppför ytterligare två etapper enligt samma koncept, Linbanan 1 och 2. Läs mer här.