FÖRVÄRV I BAGARMOSSEN

ALM Equity har förvärvat tomträtten Jämlikheten 2 i Bagarmossen, Stockholm. Affären görs i bolagsform. Tomträtten omfattar 3 320 kvm och har en uthyrningsbar area om 2 556 kvm. ALM Equitys ägarandel är 100%.

För mer information kontakta: Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se