ETT FÖRSTA SPADTAG I RINKEBY

På fredag 13 november kommer ALM Equity och ByggVesta att symboliskt ta ett första spadtag av blivande Rinkebyterrassen. På plats vid detta historiska tillfälle kommer bostadsminister Mehmet Kaplan och stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholms stad, Roger Mogert vara.

Rinkebyterrassen är ett nytt bostadsområde i det omdanade Rinkeby med ett fantastiskt läge vid Järvafältet. Här planerar ALM Equity och ByggVesta att tillsammans med Stockholms stad uppföra cirka 500 nya bostäder. Läs mer om projektet här.