ALM investerar 320 Mkr i förvärv och ombyggnation vid Telefonplan

ALM investerar 320 Mkr i förvärv och ombyggnad av
kontor till bostäder vid Telefonplan

ALM har förvärvat del av fastigheten Tvålflingan 5 i Stockholm av Stena Fastigheter för 120
Mkr. Fastigheten omfattar ca 16 000 kvm kontor och en byggrätt om 2 500 kvm som ska byggas
om till bostäder i två etapper. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet

     ALM investerar 320 MKR i förvärv och ombyggnad av kontor till bostäder vid Telefonplan