NYHETER

ALM Bostad är ett varumärke inom ALM Småa Bostad AB som ingår i ALM Equity-koncernen. Nyheter mellan 2006-2019 har ALM Equity som avsändare, men listas här då de berör ALM Bostad.

news

Pressmeddelande - BYGGSTART AV 18 SMÅHUS PÅ TELEGRAFBERGET I NACKA

21 dec 2020

Nu byggstartar vi den första etappen i Segelvyn på Telegrafberget i Nacka!

news

Pressmeddelande - ETT STEG NÄRMRE BYGGSTART AV 1 000 BOSTÄDER I KISTA

11 dec 2020

Detaljplanen för ALM Småa Bostads stora stadsutvecklingsprojekt Kista Square Garden har vunnit laga kraft.

news

Pressmeddelande - BYGGSTART AV 204 FÖRVALTNINGSBOSTÄDER I THE BRICK, TELEFONPLAN, STOCKHOLM

4 dec 2020

Nu byggstartar vi Lignum, den andra etappen i The Brick, med totalt 204 kvadratsmarta lägenheter.

news

Pressmeddelande - BYGGSTART AV 77 FÖRVALTNINGSBOSTÄDER I RÖNNINGE CENTRUM, SALEM

3 dec 2020

Nu byggstartar vi Flädern, den tredje etappen i Rönninge Sjöstad, med totalt 77 kvadratsmarta lägenheter.

news

Pressmeddelande - BYGGSTART AV 424 LÄGENHETER I SÖDRA HÄGGVIK, SOLLENTUNA

2 jun 2020

Nu byggstartar vi den tredje och fjärde etappen i Södra Häggvik med totalt 424 kvadrat- och klimatsmarta lägenheter till förvaltning.

news

Pressmeddelande - BYGGSTART AV 174 LÄGENHETER PÅ TELEGRAFBERGET, NACKA

2 jun 2020

Nu byggstartar vi 174 kvadratsmarta lägenheter till förvaltning på Telegrafberget i Nacka.

news

Pressmeddelande - KLARTECKEN FÖR 1 000 NYA BOSTÄDER I BROMMA

20 mar 2020

I Mariehäll, granne med Bromma Blocks, ligger Archimedes. Här planerar vi för om- och nybyggnation av bostäder.

news

Pressmeddelande - BYGGSTART AV 449 LÄGENHETER I SÖDRA HÄGGVIK, SOLLENTUNA

11 feb 2020

Nu byggstartar vi 449 kvadratsmarta lägenheter i Södra Häggvik till förvaltning!

news

Pressmeddelande - MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN GER KLARTECKEN I KEVINGE STRAND, DANDERYD

20 jan 2020

Intill Stockholms Golfklubb i Danderyd ligger Skeppsviken. Här planerar vi att bygga om den nuvarande kontorsfastigheten till bostäder.