Viktiga handlingar att ta del av inför köpet

Det finns många viktiga handlingar att ta del av inför ett bostadsköp. Här listar och förklarar vi några av de handlingar som är bra att ha koll på.

STADGAR - beskriver föreningens regler

Alla bostadsrättsföreningar har stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.


KOSTNADSKALKYL / EKONOMISK PLAN
-beskriver föreningens ekonomiska villkor

Föreningens kostnadskalkyl är en analys av föreningens ekonomi och måste finnas i samband med tecknandet av förhandsavtal. En bostadsrättsförenings ekonomi fungerar på ett ganska enkelt sätt. Föreningen har kostnader för drift och skötsel, underhåll, reparation, skatter och räntor samt intäkter i form av avgifter från medlemmar samt ibland hyror från lokaler, garage och p-platser. Man bor till självkostnad och varje sparad krona innebär därför mindre kostnader för dig som medlem. När byggnationen börjar bli klar och det närmar sig upplåtelse av bostadsrätten görs en ekonomisk plan som mer utförligt beskriver föreningens ekonomiska innehåll. Första räkenskapsåret har en nybildad förening inte någon årsredovisning, utan till grund för föreningens ekonomi ligger den ekonomiska planen. Alla uppgifter om föreningens kommande ekonomiska förutsättningar och verksamhet baseras på kvalificerade antaganden och uppskattningar, bland annat på offerter om lån, drift och skatteuppskattningar med hänsyn till den erfarenhet som finns om sådana kostnader. Flerårskalkyler på 11 år redovisas för att få en samlad bedömning av föreningens verksamhet.


BOFAKTABLAD - så du vet hur lägenheten är utformad

Bofaktabladet visar lägenhetens planlösning och upprättas av arkitekten. Ritningen baseras på bygglovshandlingen, varför det ibland kan ske vissa justeringar i planlösning efter projektering skett. Det kan exempelvis vara förändring i väggtjocklek, schacklägen, placering av garderober, köksskåp med mera.


OBJEKTSBESKRIVNING
- beskriver lägenheten

Beskrivning av lägenheten och dess inredning, andelstal, avgifter och annan viktig information. Objektsbeskrivningen upprättas av ansvarig mäklare.


RUMSBESKRIVNING - beskriver lägenhetens materialval

Beskrivning av lägenhetens inredning, utrustning, vitvaror med mera. Beskriver standardutförande och eventuella tillval. Reservation lämnas för eventuella varor som utgår i sortimentet.


BOENDEKOSTNADSKALKYL - så du vet vad det kostar att bo i den nya bostaden

I samband med att du funderar på att köpa din nya bostad är det viktigt att du beräknar din totala boendekostnad. Antingen gör man det tillsammans med sin bank när man pratar finansiering eller så ber man bostadsområdets fastighetsmäklare att hjälpa till att beräkna boendekostnaderna.