Vårt trygghetspaket

Det finns många olika saker som påverkar ett bostadsköp. För oss är det viktigt att du som köpare känner dig trygg med oss under hela resan mot ditt nya hem. Därför har vi tagit fram ett trygghetspaket.

ALM Bostad;

  • är med i projektet från början till slut.

  • har full insyn i både bostadsrättsföreningens styrelse och i projektet.

  • bygger aldrig på spekulation. Byggnationen påbörjas normalt inte förrän cirka 75 % av alla bostäder är sålda.

  • garanterar att resterande 25 % av bostäderna köps, om de fortfarande är osålda, på tillträdesdagen. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

  • tillser alltid att det finns betryggande säkerheter ställda för de förskott som betalas in till föreningen.

  • är ett dotterbolag till ALM Equity, som är ett publikt börsnoterat bolag. Det borgar för god ekonomisk säkerhet och transparens avseende information och redovisning.