ATT KÖPA NYPRODUKTION

Att köpa en bostad är roligt och spännande, men det är också ett stort och viktigt beslut.

Här hittar du information om hur det går till att köpa ett hem av ALM Bostad.

INTRESSEANMÄLAN

Genom att göra en intresseanmälan på något av våra bostadsområden får du chans att ta del av förhandsinformation och aktuella nyheter. I vissa bostadsområden har vi VIP-visning, om det område du anmält intresse för kommer att ha en VIP-visning, blir du inbjuden till denna och får chans att köpa en bostad innan vi släpper bostäderna till allmän försäljning.

 

VIP-VISNING

I vissa av våra bostadsområden anordnar vi en VIP-visning för de som anmält sitt intresse för det aktuella området. VIP-visningen äger rum innan ordinarie säljstart och ger våra intressenter möjlighet att köpa en bostad innan de går ut till allmän försäljning. I samband med VIP-visningen skall du uppvisa ett giltigt lånelöfte eller annan finansieringslösning. Ibland godkänner vi andrahandsuthyrning och juridiska personer som köpare.

 

ALLMÄN SÄLJSTART

Vi bjuder in allmänheten och de som gjort en intresseanmälan för bostadsområdet till visning. Vid säljstarten finns det möjlighet att skriva förhandsavtal.

 

TECKNANDE AV FÖRHANDSAVTAL OCH INBETALNING AV FÖRSKOTT

Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen avseende en framtida upplåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet. I samband med att förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 10% av köpeskillingen betalas in till bostadsrättsföreningen. Dessa pengar sätts in på ett spärrat konto.

 

BYGGSTART

När byggstarten drar igång går bostadsområdet in i en ny och spännande fas. I och med byggstarten kan vi ge ett preliminärt tillträdesdatum.

 

KONTAKTPERSON / INFORMATIONSBREV

Som köpare av en bostad hos oss får du en personlig kontaktperson som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring bostadsområdet så som information om byggstart och andra viktiga händelser. Notera att det är viktigt att du informerar oss om du byter mejladress då mycket av kommunikationen kommer ske via mejl.

 

TILLVAL

I vissa av våra bostadsområden erbjuder vi tillval. Det kan vara allt från kostnadsfria val, till val som är förenade med en kostnad. Självklart finns din kontaktperson behjälplig i denna process. Generellt betalas tillvalen i samband med inflytt, men i vissa fall kan hela eller delar av beloppet behöva betalas in tidigare.

 

PLATSBESÖK

Om byggplatsen tillåter så bjuder vi in dig och dina blivande grannar till ett eller flera platsbesök under byggnationens senare del. Då får du dels få träffa din kontaktperson hos oss och dina blivande grannar, men även få en försmak av området och bostäderna.

 

TECKNANDE AV UPPLÅTELSEAVTAL

Några månader innan inflytt tecknas ett upplåtelseavtal och då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen. Om du väljer att sälja din bostad mellan upplåtelsen och inflyttningsdagen är du skyldig att meddela din kontaktperson på ALM Bostad vem den nye köparen är, så att denne får möjlighet att delta på syn av bostaden mm. Notera även att du som ursprunglig köpare, trots omförsäljning, måste fullfölja köpet och genomföra tillträdet av bostaden.

 

INFORMATIONSMÖTE

Ett par månader innan inflyttningen kommer vi bjuda in dig till ett informationsmöte. Där kommer vi informera om praktiska detaljer inför ditt tillträde, hur överlämningen av föreningen kommer att gå till, samt besvara eventuella frågor. Du får även möjlighet att lära känna dina blivande grannar.

 

SYN AV BOSTADEN

Din nya bostad kommer genomgå ett flertal besiktningar, utförda av oberoende besiktningsmän. Efter slutbesiktningen kommer du som köpare att kallas till en syn och får då chansen ställa eventuella frågor till besiktningsmannen och/eller en representant från de som bygger bostaden.

 

INBETALNING AV SLUTLIKVID

I samband med inflyttning betalas resterande del av av bostadens pris, samt eventuella kostnader för tillval.

 

INFLYTT / TILLTRÄDE

För att inflyttningen skall gå så smidigt som möjligt får du som köpare en dag och tid för inflyttning. Vi finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar, gå igenom bostaden och den tillhörande bopärmen.

 

UPPFÖLJNING

Någon vecka efter tillträdet kommer vi att kontakta dig och höra vad du tycker om ditt nya boende, om du har några frågor eller funderingar eller om det är något annat vi kan hjälpa till med.

 

FELHANTERING

Att bygga en bostad är ett hantverk, till skillnad från att bygga en bil i fabrik på löpande band så kräver det både kärlek, engagemang och omsorg. Ibland kan det förekomma fel i bostaden. Om detta sker behöver du omgående göra en felanmälan, så tar vi fram en åtgärdsplan. Rutiner och information kring detta kommer att delges på informationsmötet några månader innan tillträdet.

 

MÄTNING AV KUNDNÖJDHET (NKI)

Efter cirka två månader på plats i den nya bostaden låter vi våra köpare tycka till kring upplevelsen av processen från köp fram till tillträde. En enkät kommer då att skickas ut till er via mail eller per post. Vi uppskattar om ni tar er tid att besvara enkäten så att vi kan mäta hur vi jobbar och hela tiden sträva efter att bli bättre.

Observera att undersökningen görs av ett oberoende bolag och att vi på ALM Bostad aldrig kan se det individuella svaret, utan endast det sammanställda resultatet.

 

ÖVERLÄMNANDE AV FÖRENINGEN (ARBETSGRUPP)

Några månader efter tillträdet kommer vi att efterfråga bildandet av en arbetsgrupp bestående av föreningens medlemmar. Vi på ALM Bostad kommer tillsammans med arbetsgruppen ha kontinuerliga möten där vi går igenom föreningen och förbereder inför att en styrelse bestående av föreningens medlemmar tar över och driver verksamheten vidare. Vi följer en agenda där vi går igenom vad styrelsearbete innebär samt även erbjuder en styrelseutbildning. Cirka 6 månader till ett år efter tillträdet sker en överlämning av föreningen då ni boende tar över styrelsen. Överlämningen sker vid en årsstämma.

 

GARANTI OCH BESIKTNING

Ansvarstiden är i regel tio år från godkänd slutbesiktning och inleds med en garantitid om vanligtvis 5 år. Dessa garantier täcker fel och brister i byggnation och fastighet, med undantag för normalt slitage och bristande eller felaktigt underhåll.

Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en tvåårsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Då granskas eventuella fel som upptäckts under de första två åren och som byggaren skall åtgärda. Vanliga fel är exempelvis sprickor i tak och väggar, något som tyvärr nästan alltid uppkommer i nybyggnation då huset behöver genomgå de olika årstiderna (varmt och kallt) för att sätta sig.